• 09191766438

ثبت نام

سامانه آموزش قرآن کریم بر بستر مجازی بدون هیچگونه محدودیتی برای همه اقشار با هر سطح دانش و آگاهی تمهیداتی جهت حفظ ارائه کرده است. در این سامانه علاوه بر اخذ برنامه حفظ می توانید از پشتیبان نیز بهره مند گردید. برای حفظ قرآن علاوه بر تمرکز کافی بهتر از رو خوانی و روانخانی مطلوبی داشته باشید تا حفظ خوبی را تجربه نمایید همچنین در صورت اشتفال می توانید از حجم برنامه کمتری بهره بگیرید

ثبت نام در سامانه رتل به سهولت امکان پذیر می باشد. کافی با ورود شماره موبایل و انتخاب رمز عبور وارد سامانه شوید و با انتخاب طرح های حفظ مورد نظر خود شروع به حفظ قرآن کریم نمایید پس از انتخاب طرح حفظ، یک پشتیبان حفظ شما رو پیگیری کرده و برنامه های حفظ و تثبیت و نحوه چگونگی حفظ را در اختیار شما قرار خواهد داد