• 09191766438

داستان ما

داستان ما و شروع کار را مطالعه نمایید

رتل، سامانه برنامه ریزی و پشتیبانی در زمینه حفظ قرآن کریم می باشد. این سامانه توسط جمعی از جوانان حفاظ قرآن کریم بنا نهاده شد تا بتوانند دین خود را به قرآن ادا کنند. در این سامانه علاوه بر ثبت برنامه روزانه به صورت اتوماتیک پشتبانی نیز همواره همراه و همیار شما خواهد بود تا بتوانید پشتکار خود را برای حفظ تا صفحه آخر حفظ کنید. در این سامانه علاوه بر حضور اساتید مجرب می توانید از آموزش های تصویری در زمینه ترجمه و مفاهیم نیز بهره مند شوید. همچنین می توانید با پیشرفت در حفظ به جمع اساتید و کارشناسان بپیوندید. این سامانه می تواند راه کوچکی به سمت حفظ قرآن کریم بدون حضور در کلاس باشد که با کمترین هزینه و بهترین موقعیت به این مهم دست پیدا کنید.

رتل