تفسیر روایی قرآن کریم سوره آل عمران آیه 135

تاریخ ارسال : 1400/06/02

🔰تفسیر روایی قرآن کریم سوره آل عمران آیه 135

 ومن يغفر الذنوب إِلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون

 و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟ و بر گناه، اصرار نمی‌ورزند، با اینکه می‌دانند

(سوره آل عمران آيه ١٣٥)

🔹️اصرار بر گناه به دو معنی به کار می رود:

 1) تکرار گناه قدر مسلم از معنی اصرار، تکرار عملی گناه است بدون پشیمان شدن به طوری که در عرف گفته شود مداومت بر آن گناه نموده و پر واضح است کسی که بر گناه اصرار می‌ورزد، از ارتکاب آن پشیمان نیست.  

2 ) ارتکاب گناه(حتی یک بار) بدون عزم و تصمیم و اراده بر توبه و استغفار از آن.

🔸️امام باقر علیه السلام می فرمایند:
اصرار بر گناه این است که انسان گناه کند و استغفار نکند و تصمیم بر توبه و بازگشت نگیرد.

اصول کافی،ج۲،ص۲۲۸،باب الإِصرار علی الذنب، حدیث۱   

🔹️بنا بر این بعد از ارتکاب هر گناهی هر چند کوچک باید سریعاً توبه کرده و قصد بازگشت دوباره به آن را نداشته باشیم. چرا که اصرار بر گناه و تکرار آن رفته رفته بنده را از خدا دور می کند و دلش را سیاه می نماید و در این صورت است که توفیق توبه از انسان سلب می شود.