وابستگی به لحن

تاریخ ارسال : 1400/12/11

⛔️ وابستگی ها در حفظ قرآن (قسمت چهارم)

 

4⃣ وابستگی به لحن

 

یکی از آسیب هایی که بعضی حفاظ به آن دچار میشوند وابستگی به لحن است. به این معنی که حافظ میگوید اگر لحن قاری که از ایشان تقلید میکنم یادم نیاید، خود آیه را هم نمی توانم بخوانم.

 

✅ چه کنیم تا از این وابستگی رها شویم❓

 

👈 علت این وابستگی آن است که در حافظه شخص، لحن از متن پررنگتر است و بر آن تفوق دارد.

پس باید

✔️اولا متن آیات در ذهن تقویت شود و از همه انواع حافظه به درستی بهره ببرید

✔️ثانیا تسلط لحن بر متن و رشته وابستگی بین آن ها اصلاح شود.

 

💠بعد از تلاوت آیات از حفظ، قرآن را باز کنید و به دقت به جایگاه قرارگیری آیات و لغت به لغت آیه های یک صفحه نگاه کنید و با دقت صفحه را چشم خوانی کنید(بدون تلاوت مرتل)

بعد قرآن را ببندید و سعی کنید تصویر صفحه را به خاطر بیاورید.

 

💠در هنگام مرور، همزمان با تلاوت، تصویر صفحه را در ذهن مجسم کنید و همراه با آن پیش بروید.

 

💠از روش نوشتن آیات در مواردی استفاده کنید.(با رعایت تصویر صفحه)

 

💠در استماع ترتیل هایی که از مرور محفوظات دارید، از ترتیل های استاندارد سایر اساتید هم استفاده و همراه آن قرائت کنید در حالی که در ذهن یک کلمه از استاد جلوترید. 

 

💠به عنوان یک تمرین و نه یک عادت همیشگی، گاهی آیات یک بخش محدود را بدون هیچ لحن خاص و به صورت ساده بخوانید تا تمرکزتان معطوف به متن آیه شود.

 

💠سعی کنید الحان را یاد بگیرید تا خودتان لحن مستقل اجرا کنید و وابستگیتان از بین برود.