وابستگی به قرآن

تاریخ ارسال : 1400/11/26

⛔️وابستگی ها در حفظ قرآن (قسمت سوم)

 

3⃣ وابستگی به قرآن

 

بعضی حفاظ برای تلاوت و مرور به قرآن وابسته هستند، با قرآن باز مرور میکنند و حین تلاوت مدام به قرآن مراجعه و نگاه می کنند.

حتی گاهی قرآن را بسته نگه می دارند اما دست خود یا نشانه ای را بین صفحات قرار می دهند و به محض شک یا فراموشی، فورا قرآن را باز میکنند و اذعان می کنند بدون این حالت قادر به تلاوت نیستند.

 

✅ چه کنیم تا از این وابستگی رها شویم❓

 

قاعدتا نمیتوان عادات نادرست را به یکباره تغییر داد.

پس مرحله به مرحله وابستگیتان را کم کنید.

 

💠 کسانی که وابستگی زیاد و تسلط پایین دارند می توانند یک برگ کاغذ سفید روی صفحه قرآن بگذارند و شروع به تلاوت کنند.

تلاوت هر خط که تمام شد کاغذ را یک سطر پایین بیاورند و ضمن تلاوت سطر بعد، به صورت چشمی سطر تلاوت شده را چک کنند.

 

💠 بعد از مدتی به کارگیری این شیوه در مرحله بعد، حافظ باید قرآن را ببندد و تا یک صفحه را از حفظ تلاوت کند، هرجا را فراموش کرد در ذهن نگه دارد و از اولین جایی که یادش می آید ادامه دهد تا صفحه تمام شود.

📖 وقتی یک صفحه را از حفظ خواند بعد قرآن را باز و چشم خوانی کند و موارد اشکال و شکش را شناسایی و اصلاح کند و به همین شکل صفحات بعد را هم مرور نماید.

 

💠 در مرحله بعد باید این میزان به تدریج به دو صفحه، سه صفحه و بیشتر برسد.

یعنی مثلا تا دو صفحه با قرآن بسته تلاوت شود و بعد از آن قرآن باز و چشمخوانی و اشکالگیری انجام شود تا جایی که حافظ بتواند بدون مراجعه به قرآن، یک جزء کامل را مرور کند. 

 

⏪ #ادامه_دارد...