وابستگی به شماره صفحه

تاریخ ارسال : 1400/11/16

⛔️وابستگی ها در حفظ قرآن(قسمت دوم) 

 

2️⃣ وابستگی به شماره صفحه 

 

بعضی حفاظ شماره صفحات را حفظ میکنند اما چنان به آن وابسته اند که اگر شماره صفحه را به خاطر نیاورند نمیتوانند آیات آن صفحه را تلاوت کنند یا تلاوت را تا صفحات بعد ادامه بدهند!

 

✅ چه کنیم تا از این وابستگی رها شویم؟!

 

شماره صفحه نباید تنها معلومات شما از محفوظاتتان باشد. 

 

💠 ارتباط آیات و صفحات را تقویت کنید.

سر آیات محفوظات را تمرین کنید، 

آیه آخر هر صفحه را با آیه ابتدای صفحه بعد تمرین و تکرار کنید تا کاملا در ذهنتان پیوند بخورند. 

 

💠 وقتی صفحات را مجزا و بدون توجه به ارتباطات معناییشان حفظ میکنید هر صفحه در ذهن شما مثل یک جزیره مستقل و بی ارتباط با دیگر صفحات ثبت میشود. 

 

💠 در حفظ جدید، صفحات را منقطع از صفحه قبل و بعد حفظ نکنید و ذهنتان را فقط متمرکز بر شماره صفحه نکنید. 

هر صفحه را همراه با یک خط پایانی صفحه قبل و یک خط اول صفحه بعدش تمرین و تکرار کنید. 

💠 موقع مرور، در ذهنتان به نام سوره، جزء مفاهیم آیات، شماره آیات و... همزمان توجه داشته باشید و همه تمرکزتان را به شماره صفحه اختصاص ندهید. 

 

💠 این تصور و عادت را کنار بگذارید و وقتی از شما سؤالی پرسیده میشود بلافاصله نپرسید: «میشه شماره صفحه رو بگید؟» 

اجازه بدهید ذهنتان جستجو کند.