ارتباط بین حافظه کوتاه مدت و بلند مدت‌

تاریخ ارسال : 1400/06/20

 

🔰 ارتباط بین حافظه کوتاه مدت و بلند مدت

 

🔹️شخص حافظ، می بایست حافظه کوتاه مدت و بلند مدت خود، جنس حافظه و ویژگی‌های حافظه‌ی خود را به خوبی بشناسد‌.

🔸️حافظه کوتاه مدت همانطور که از نامش پیداست، حافظه کوتاه مدتی است. به این معنی که محفوظاتی که وارد ذهن می شوند، در طی یک هفته الی ۱۰ روز پالایش می‌شوند، تقویت می‌شوند و آرام‌آرام به بایگانی مغز فرستاده می شوند منظور از بایگانی مغز همان حافظه بلند مدت است.

🔸️ بعضی از حفاظ توقع دارند که در لحظه حفظ، کیفیت حفظی شبیه به اجزایی که ماه‌های گذشته حفظ کردند داشته باشند و یا مانند حفاظی که سالهاست حافظ قرآن هستند، مسلط باشند.

 

🔸️ این تفکر اشتباه است، صفحه‌ای را که امروز حفظ می‌کنیم، ۷ الی ده روز، هر روز باید به ممتحن تحویل دهیم تا آرام آرام تقویت شود و در ذهن جا بیفتد و بعد از اینکه در حافظه بلند مدت قرار گرفت نیاز به تکرارش کمتر خواهد بود.

 

🔸️بنابراین آنچه واضح است این است که ما دو حافظه متفاوت داریم؛ 

حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت

 

که باید هر کدام مطابق جنس خودشان رفتار کنیم.

 

🔖گروه آموزشی رتل