دو راهکار مهم جهت کسب تمرکز

تاریخ ارسال : 1400/06/10

🔰دو راهکار مهم جهت کسب تمرکز

🔹️برای تمرکز گرفتن باید دو مطلب مهم را بدانیم:

🔸️مطلب اول اینکه مزاحمت های ذهنی را که حکم افکار بیرونی دارند و بر ذهن تحمیل می شوند و یا احیانا ذهن به سمت آنها متمایل می شود،
قبل از شروع تمرینات دفع کنیم.

یعنی اول باید بتوانیم فضا را خالی کرده و قلبمان را آماده  برای حضور آیات  قرآن در ذهن کنیم  و بعد شروع به تمرین کنیم.

اگر ما این کار را انجام ندهیم عملاً افکار بیرونی و تمرکز های پراکنده در وسط حفظ آیات قرآن کار ما را کند می کنند.

🔹️ نکته دوم این است که حفظ قرآن کاری معنوی است و ما باید دقیقاً مثل نماز که حضور قلب شرط پذیرش است در هنگام حفظ قرآن کریم حضور قلب داشته باشیم و خودمان را در محضر قرآن و خداوند فرض کنیم و سعی کنیم فقط به حفظ آیات همراه با درک مفاهیم فکر کنیم و این باعث می شود که سرعت حفظ ما بالا رود و کیفیت و ماندگاری حفظمان هم خوب باشد.

 


🔖 گروه آموزشی رتل